Cursus Instructeur Reanimatie met AED (BLS+AED)

Elke week worden 300 Nederlanders buiten het ziekenhuis getroffen door een hartstilstand. Op dit moment overleeft maar 5 tot 10 procent van de slachtoffers. Dat zijn schrikbarende cijfers. Snelle en doeltreffende hulp van omstanders is van levensbelang. Maar die omstanders moeten wel weten dat de eerste 6 minuten bij een hartstilstand cruciaal zijn én weten wat er moet gebeuren. Namelijk direct 112 bellen, onmiddellijk beginnen met reanimeren en met een AED het hart een of meerdere krachtige stroomstoten toedienen. De overlevingskans van slachtoffers van een hartstilstand kan dan worden verhoogd naar 50 tot 70 procent.

Een AED (Automatische Externe Defibrillator) is een compact en makkelijk te bedienen apparaat dat door middel van elektrische schokken het hartritme weer op gang kan helpen (defibrillatie). In combinatie met een snelle alarmering van 112 en directe reanimatie kunnen er dus levens gered worden. Iedereen in Nederland kan en mag een AED gebruiken. Een training helpt om in noodgevallen snel en doeltreffend te handelen. 

Tijdens deze cursus leert de cursist de vaardigheden aan waarmee hij de vitale levensfuncties van een slachtoffer kan controleren en veilig kan stellen. Zowel de reanimatievaardigheden alsook het deskundig en verantwoord defibrilleren via een AED worden getraind, dit met behulp van reanimatiepop(pen) en aed-trainer.

Vooropleiding

Met een van deze vooropleidingen kunt u starten met de cursus Reanimtie/AED:

  • arts of verpleegkundige of in het bezit van een certificaat van een opleiding in de
    gezondheidszorg, niveau 4 of 5;
  • studenten Geneeskunde die hun propedeuse hebben behaald;
  • 1e of 2e graads lerarenopleiding of hiervoor studerend (tenminste 120
    studiepunten behaald);
  • diploma ambulancechauffeur van de Academie voor Ambulancezorg;
  • geldig certificaat Instructeur Eerste Hulp.


Duur cursus - De cursusduur bedraagt 3 dagdelen.

Cursusprijs - De prijs is 450 euro exclusief BTW
Cursus data - Klik hier voor nu bekende cursusdata of stuur een mail naar info@life2save.nl voor andere datums.
Groepsgrootte - Min 4 deelnemers, max 6 deelnemers.
Docent - De cursus wordt geleid door een erkende docentinstructeur van de NRR(Nederlandse reanimatieraad).
Certificaat - Na het goed doorlopen van de cursus wordt deze afgesloten met een certificaat van de NRR, deze is inbegrepen in de cursusprijs. Deze heeft een geldigheidsduur van twee jaar. 
Middelen en materialen - De cursusleiding draagt zorg voor alle (leer)middelen, materialen, lunch, koffie en thee.
Cursuslocatie - Cursus op onze vaste cursuslocatie of in company.

 

Om spam te voorkomen vragen we u de onderstaande code over te typen