Cursus EHBO aan ouderen

Tijdens de cursus leert u wat u moet doen, maar ook wat u vooral moet laten. Om het oefenen zo 'echt' mogelijk te maken worden lotusslachtoffers ingeschakeld. 

De lotusslachtoffers spelen bijvoorbeeld dat ze een ongeval hebben gehad en iemand uit de groep moet naar zijn beste kunnen eerste hulp verlenen. Dit kan zijn het verbinden van een wond, constateren dat iemand een flauwte heeft, of iemand in veiligheid brengen. Het is vaak een actie-reactie en dat maakt de cursus boeiend en dynamisch. De opleiding Eerste Hulp leidt mensen op om op een verantwoorde wijze eerste hulp te verlenen aan slachtoffers.

Wat leer ik? Eerste Hulp verlenen –  Stoornissen in het bewustzijn – Stoornissen in de ademhaling – Ernstige bloedingen – Uitwendige wonden – Brandwonden – Ontwrichting en botbreuken – Kneuzing en verstuiking – Oogletsel – Vergiftiging – Letsel door koude – Letsel door warmte – Kleine ongevallen – Plotseling optredende ziekteverschijnselen – Verband- en hulpmiddelen

Vooropleiding – Niet vereist.
Duur cursus 2 dagdelen 
Groepsgrootte – Min 6 en Max 12 deelnemers.
Docent – Instructeur Eerste Hulp. 
CertificaatBewijs van deelname
Middelen & materialen –Worden verzorgd door de cursusleiding
LocatieCursus op één van onze vaste cursuslocaties of in company.
Tarieven - Op aanvraag 

 

Om spam te voorkomen vragen we u de onderstaande code over te typen