Cursus bedrijfshulpverlening (BHV)

Op basis van de risico scenario's en naar aanleiding van het aantal personen dat nodig is om alle maatregelen die beschreven zijn in het BHV-plan adequaat te kunnen uitvoeren, wordt het benodigde aantal bedrijfshulpverleners vastgesteld. De restrisico's (RI&E) en de maatgevende factoren die voor de organisatie gelden, spelen hierbij een grote rol. Tevens wordt bij de bepaling van het aantal hulpverleners rekening gehouden met hun afwezigheid, bijvoorbeeld ten gevolge van ziekte, verlof, etc. Steeds moet worden gegarandeerd dat alle taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden binnen de BHV organisatie adequaat en doelmatig worden vervuld. Zo kan het noodzakelijk zijn dat in een organisatie waar zich veel niet-zelfredzame personen bevinden (zoals kinderen, bejaarden, patiënten, of gehandicapten), alle werknemers worden opgeleid en aangesteld als bedrijfshulpverlener, omdat al deze werknemers nodig zijn voor een adequate uitvoering van de in het BHV-plan beschreven maatregelen.

Cursus Aantal dagen Prijzen
Basis BHV met elearning 1 dag Op aanvraag
Herhaling BHV  1 dag Op aanvraag

BHV- basisopleiding

Brand, ontruiming en communicatie

Halve dag Op aanvraag
BHV- basisopleiding alleen EHBO  Halve dag Op aanvraag
Ontruimingsoefening Halve dag Op aanvraag
Instructie kleine blusmiddelen Halve dag Op aanvraag
Risico Inventarisatie en evaluatie   Op aanvraag
Om spam te voorkomen vragen we u de onderstaande code over te typen